Privacy Gasselterveld

1- Privacyverklaring:

Staatsbosbeheer neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van haar relaties in acht. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deĀ privacyverklaring staat uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens. We geven inzicht in onze doelen en rechten van relaties om gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, te wissen, e.d. We leggen uit hoe relaties bezwaar kunnen maken en welke maatregelen we nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

2- Openbaar register:

In het openbaar register zorgen we voor transparantie door een overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij verwerken. Per verwerking is een beschrijving van de reden waarvoor wij de gegevens verwerken, de betrokkenen, de soorten gegevens die worden verwerkt, de verstrekkers, de ontvangers, de verwerkers enz.